ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2832

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΜΠΑΡΑΚΟΣ

Όνομα Πατρός
ΧΡΗΣΤΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
g.barakos@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών