ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΛΠΙΓΚΙΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2847

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΑ

Επώνυμο
ΣΑΛΠΙΓΚΙΔΟΥ

Όνομα Πατρός
ΑΝΔΡΕΑΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
gsalpigkidou@gmail.com

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών