ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΧΛΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2855

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΤΣΙΧΛΗΣ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
dtsichlis@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών