ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2861

Όνομα
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Επώνυμο
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο
2106781100

Email
xristinaakriv@gmail.com

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ