ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2866

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΑ

Επώνυμο
ΓΙΑΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΩΚΙΩΝΩΣ ΝΕΓΡΗ 3 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
ggialamprinou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών