ΗΛΙΑΣ ΚΙΜΟΥΣΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2878

Όνομα
ΗΛΙΑΣ

Επώνυμο
ΚΙΜΟΥΣΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
kimousis.ilias@gmail.com

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ