ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΡΕΣΚΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2898

Όνομα
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΡΕΣΚΟΥ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8223960

Email
mreskou@axon-group.eu

Εργάζεται στην
76 AXON AUDIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.