ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ ΡΕΣΚΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2898

Όνομα
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΡΕΣΚΟΥ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8211754

Email
mreskou@axonaudit.gr

Εργάζεται στην
24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ