ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΑΒΕΛΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2917

Όνομα
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Επώνυμο
ΓΚΑΒΕΛΗ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
vgaveli@yahoo.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών