ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2920

Όνομα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
dgkotsopoulos@gmail.com

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ