ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΟΥΡΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2924

Όνομα
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Επώνυμο
ΔΟΥΡΟΥ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 2886000

Email

Εργάζεται στην
23 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ