ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2928

Όνομα
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Επώνυμο
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ

Όνομα Πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
mankarouzakis@yahoo.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών