ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2929

Όνομα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ