ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΤΣΙΚΟΡΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2930

Όνομα
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Επώνυμο
ΚΟΤΣΙΚΟΡΗ

Όνομα Πατρός
GLIGOR

Διεύθυνση Εργασίας
ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΣΙΑΣ 3Α & ΓΡΑΝΙΚΟΥ , ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
kkotsikori@deloitte.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ