ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2935

Όνομα
ΑΘΗΝΑ

Επώνυμο
ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 93 , ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλέφωνο
2130 186100

Email
athina.maggiorou@moore.gr

Εργάζεται στην
11 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΜΟΥΡ ΣΤΗΒΕΝΣ Α.Ε.