ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΧΤΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2943

Όνομα
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επώνυμο
ΜΠΑΧΤΗΣ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
cbachtis@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ