ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΠΠΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2948

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΡΕΠΠΑΣ

Όνομα Πατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 81 & ΧΕΫΔΕΝ , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8894400

Email
reppas@goodwillsa.gr

Εργάζεται στην
62 GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε.