ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΤΑΒΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2955

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΧΑΝΤΑΒΑΣ

Όνομα Πατρός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 9575304

Email
gchantavas@ca-audit.com

Εργάζεται στην
49 C & A ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε.