ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2959

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΩ

Επώνυμο
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΧΡΗΣΤΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 7240200

Email
fargiropoulou@hotmail.gr

Εργάζεται στην
28 ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.