ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΝΑΚΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2961

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΖΕΝΑΚΟΣ

Όνομα Πατρός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
i.zenakos@yahoo.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών