ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2962

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 260 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ