ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2964

Όνομα
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Επώνυμο
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΥ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
m.kaliakatsou@solae.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών