ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2967

Όνομα
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Επώνυμο
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 6781100

Email
basilis_papei@yahoo.gr

Εργάζεται στην
5 DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ