ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΟΥΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2975

Όνομα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Επώνυμο
ΜΙΧΟΥΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
michchel@hotmail.com

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών