ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΚΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2976

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΜΠΑΚΑΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
chris_bakas@hotmail.com

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών