ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2979

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΑ

Επώνυμο
ΠΑΛΙΟΥΡΑ

Όνομα Πατρός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τηλέφωνο
211 1825451

Email
paliourag@yahoo.gr

Εργάζεται στην
46 ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ