ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2998

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τηλέφωνο
215 5006060

Email
i.alexiadis@bakertilly.gr

Εργάζεται στην
48 BAKER TILLY ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ