ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
2998

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Όνομα Πατρός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
john.alexiadis@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ