ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3001

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΔΡΑΚΟΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
kdrakos@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών