ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3024

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΗΛ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
kvogiatzis@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών