ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3025

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επώνυμο
ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
ggiakoumis@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών