ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3027

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΓΚΟΓΚΟΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
nikosgkogkos@hotmail.com

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών