ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3029

Όνομα
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Επώνυμο
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Όνομα Πατρός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
nightseeker67@gmail.com

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών