ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3030

Όνομα
ΙΩΑΝΝΑ

Επώνυμο
ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ

Όνομα Πατρός
ΑΝΕΣΤΗΣ

Τηλέφωνο

Email
idoulgeridou@eurostatus-nexia.gr

Εργάζεται στην
12 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS AE