ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3032

Όνομα
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
ekarathanos@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών