ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3033

Όνομα
ΕΥΘΥΜΙΑ

Επώνυμο
ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΥ

Όνομα Πατρός
ΜΙΧΑΗΛ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
2108211754

Email
ekatsomitrou@axonaudit.gr

Εργάζεται στην
24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ