ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΑΦΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3034

Όνομα
ΙΩΑΝΝΗΣ

Επώνυμο
ΚΛΙΑΦΑΣ

Όνομα Πατρός
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
jkliafas@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ