ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3043

Όνομα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Επώνυμο
ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Όνομα Πατρός
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Τηλέφωνο

Email
thodoris.minogiannis@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ