ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΙΟΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3044

Όνομα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Επώνυμο
ΜΗΤΣΙΟΣ

Όνομα Πατρός
ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο
210 6062100

Email
nikosmits@hotmail.com

Εργάζεται στην
9 KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ