ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3051

Όνομα
ΚΥΡΙΑΚΗ

Επώνυμο
ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Όνομα Πατρός
ΗΛΙΑΣ

Τηλέφωνο
210 6874400

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ