ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3052

Όνομα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Επώνυμο
ΣΦΥΡΗΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
esfyris@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών