ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3053

Όνομα
ΧΡΗΣΤΟΣ

Επώνυμο
ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Όνομα Πατρός
ΣΠΥΡΟΣ

Τηλέφωνο

Email
christos.tzavaras@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ