ΖΩΗΣ ΤΖΩΡΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3054

Όνομα
ΖΩΗΣ

Επώνυμο
ΤΖΩΡΑΣ

Όνομα Πατρός
ΦΑΙΔΩΝ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
zois.tzoras@gmail.com

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών