ΤΑΤΙΑΝΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3055

Όνομα
ΤΑΤΙΑΝΑ

Επώνυμο
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
tat_chatzopoulou@hotmail.com

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών