ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3060

Όνομα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επώνυμο
ΧΥΤΗΡΟΓΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 81 , ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο
210 8257010

Email
k.chytiroglou@frs.gr

Εργάζεται στην
29 FRS ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ