ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3021

Όνομα
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ

Επώνυμο
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Όνομα Πατρός
ΙΩΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση Εργασίας
ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 39 , ΡΟΔΟΣ

Τηλέφωνο
2241037421

Email
eanastassiadi@axonaudit.gr

Εργάζεται στην
24 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ