ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3067

Όνομα
ΑΝΔΡΙΑΝΑ

Επώνυμο
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Όνομα Πατρός
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
andriana.giannopoulou@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ