ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΕΓΚΑΣ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3068

Όνομα
ΜΙΧΑΗΛ

Επώνυμο
ΓΚΕΓΚΑΣ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
2310 546441

Email
mgkegkas@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ