ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΡΟΣΟΥ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3070

Όνομα
ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Επώνυμο
ΔΡΟΣΟΥ

Όνομα Πατρός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διεύθυνση Εργασίας
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τηλέφωνο
211 1032000

Email
ldrossou@bdo.gr

Εργάζεται στην
41 BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ