ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΛΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3072

Όνομα
ΕΛΕΝΗ

Επώνυμο
ΚΑΡΑΛΗ

Όνομα Πατρός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο
210 8691100

Email
ekarali@solcrowe.gr

Εργάζεται στην
20 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών