ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΝΑΡΑ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3074

Όνομα
ΓΕΩΡΓΙΑ

Επώνυμο
ΛΑΝΑΡΑ

Όνομα Πατρός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Τηλέφωνο
210 7280000

Email
georgia.lanara@gr.gt.com

Εργάζεται στην
7 GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ