ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΗ

Α.Μ. ΕΛΤΕ
3077

Όνομα
ΜΑΡΙΑ

Επώνυμο
ΠΟΥΛΑΚΗ

Όνομα Πατρός
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Τηλέφωνο

Email
gr.pwcgreece@pwc.com

Εργάζεται στην
14 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ